Videointervju med Micropos VD publicerad

Aktiespararna har publicerat en videointervju med Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Videon finns tillgänglig på Aktiespararnas Analysguiden och kan även ses nedan:

Micropos genomför nu en nyemission på drygt 23 MSEK för fortsatt satsning på marknadsföring och försäljning av RayPilot® som används för att öka precisionen vid strålbehandling av cancer.

Välkommen att deltaga i nyemissionen som pågår till och med den 1 november. Emissionen är teckningsförbunden och garanterad till 84%.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns att ladda ner nedan samt på Bolagets hemsida www.micropos.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

micropos-memo

Ladda ner Emissionsmemorandum

Ladda ner Teckningssedel

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×