Stort intresse för RayPilot® i Turkiet

Micropos deltog under förra veckan och helgen på en utställning och kurs speciellt inriktad på hypofraktionering och precisionsbehandling av cancer. Kursen som gick under namnet ”From biology to clinical practice of hypofractionation and stereotactic radiotherapy” anordnades av AROME som är intresseföreningen för strålbehandling och onkologi i Medelhavsregionen.

Sedan någon vecka tillbaka har Micropos börjat arbeta tillsammans med den turkiska distributören Oncotech som ställde ut RayPilot® i sin monter. Oncotech är ett Bolag som har bra erfarenhet av den Turkiska marknaden i egenskap av att de förutom att sälja utrusning även arbetar med installationer, service och support. Bland annat har de ansvaret av service och support för flertalet linjäracceleratorer från Elekta.

Under kursen höll Micropos VD, Tomas Gustafsson ett föredrag om RayPilot och hur produkten används vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling. Dessutom visades de första resultat upp från nästa generations RayPilot som helt världsunikt även mäter hur mycket stråldos som avges i tumörområdet. Efter föredraget kom flertalet intressenter från Europa och Turkiet och ville ha mer information samt efterfrågade klinikbesök för djupare diskussioner.

I samband med Turkietbesöket gjordes även kundbesök och demonstration av RayPilot på en strålbehandlingsklinik i Istanbul.

– Vi har fått en mycket positiv bild av både vår nya distributör Oncotech och Turkiet som marknad. Enligt vår distributör skall de investera i ca 200 nya linjäracceleratorer under de kommande åren och vi upplevde direkt ett seriöst intresse för RayPilot bland de kliniker vi träffade säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Micropos Sälj- och marknadschef Charlotta Tilk tillsammans med Ilker Catan i Oncotech's monter

Micropos Sälj- och marknadschef Charlotta Tilk tillsammans med Ilker Catan i Oncotech’s monter

Micropos VD, Tomas Gustafsson och Sälj- och marknadschef Charlotta Tilk demonstrerar RayPilot® på en strålbehandlingsklinik i Istanbul.

Micropos VD, Tomas Gustafsson och Sälj- och marknadschef Charlotta Tilk demonstrerar RayPilot® på en strålbehandlingsklinik i Istanbul.

För att se fler bilder från utställningen gå in på vår Facebooksida (kräver inget Facebook-konto)

www.facebook.com/microposmedical.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×