13 September, 2010

Micropos Medical visar upp RayPilot® systemet för ökad precision vid prostatacancerbehandling på ESTRO i Barcelona

Micropos Medical ställer ut RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer på ESTRO som är Europas största möte inom strålbehandling. Förutom bolagets monter på mässan så presenteras för första gången data från RayPilot®-installationen på Universitetssjukhuset i Århus samtidigt som en vetenskaplig poster från Universitssjukhuset i Oslo publiceras.

Det årliga Europeiska strålbehandlingsmötet ESTRO har precis börjat och Micropos ställer för femte året i följd ut RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer.

RayPilot® systemet är sedan drygt ett år godkänt för europeisk användning och har under året börjat utvärderas på patienter på ett svenskt universitetssjukhus.

För första gången presenteras data från en RayPilot® installation på Århus Universitetssjukhus i Danmark. I ett samarbete mellan Micropos, Århus Universitetssjukhus och Stanford University och under ledning av fysiker, Per Rugård Poulsen har RayPilot® systemet kopplats samman med en strålbehandlingsapparat i syfte att styra strålen så att den följer strålmålet automatiskt när detta rör på sig. I en utbildningskurs som genomförs i samband med mötet berättar Paul Keall från Stanford University om att RayPilot® är det snabbaste systemet som utvärderats hittills i världen.

Per Rugård Poulsen, Fysiker på Århus Universitetssjukhus berättar:

– RayPilot er et lokalisationssystem, som det er meget nemt at arbejde med. For tracking er det virkelig attraktivt, fordi det uden brug af ioniserende stråling giver en meget pålidelig positionsbestemmelse med meget kort latenstid. Faktisk er det det hurtigste system, som vi har integreret med dynamisk MLC tracking.

Vidare så presenteras en vetenskaplig poster från en utvärdering på Radiumhospitalet i Oslo som är en del av Oslo Universitetssjukhus i Norge. Utvärderingen har genomförts av ett team som läser en vidareutbildning i strålterapi på Högskolan i Oslo under ledning av högskolelektor Eric Sundqvist. Resultaten som publicerats som en vetenskaplig poster under ESTRO visar att Micropos RayPilot® har högre precision än ConeBeam CT (bildtagning med joniserande strålning) som är ett av dagens bästa tillgängliga utrustning för positionering vid strålbehandling.

– En stor fördel med RayPilot® i kliniskt bruk kommer vara att systemet ger en kontinuerlig positionsangivelse av organet som skall strålas utan att tillföra någon extra skadlig joniserande strålning säger högskolelektor Eric Sundqvist.

Syftet med RayPilot® systemet är att öka precisionen vid dagens strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan behandlingen i framtiden komma att ske med färre livskvalitetsnedsättande biverkningar och förbättrat behandlingsresultat. Under mässan kommer Micropos visa upp en framtida version av RayPilot® systemet som förutom att kontinuerligt ange prostatas läge för en bättre behandling även innehåller ett system för automatisk identifikation av patienten för att minska risken för felbehandling samt en inbyggd dosmätare för att kunna säkerställa att rätt behandlingsdos ges till tumören vid varje stråltillfälle.

– Det känns mycket tillfredsställande att fler och fler upptäcker potentialen i RayPilot® systemet och att bolaget utvecklas i den riktning som vi önskar, säger VD Tomas Gustafsson.

Vidare säger Gustafsson:

– Jag är mycket imponerad över hur smidigt och snabbt arbetet har gått tillsammans med de olika kliniker som vi arbetar med för närvarande. På Universitetssjukhuset i Århus gick installationen på en eftermiddag och sedan var arbetet i full gång. Vi blev sedan väldigt glada när Per hörde av sig och berättade att de aldrig arbetat med ett så snabbt system förut.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99, 070-583 08 55

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

micropos-20100913.pdf (77.02 Kb)

Search the website

×