Nyemissionen registrerad

Micropos Medical AB avslutade i november sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 23 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,4 MSEK. Emissionen genomfördes i syfte att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

  • Sista dag för handel med BTA är 2016-12-20
  • Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-12-22
  • De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-12-27

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Micropos Medical AB till 59 738 255 stycken. Aktiekapitalet i Micropos uppgår till 2 986 912,75 kronor efter registreringen av emissionen.

micropos-memo

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×