Ny distributör för RayPilot® i Bulgarien

Micropos har tecknat ett distributionsavtal med Euromed-Sofia Ltd för försäljning och distribution av RayPilot® i Bulgarien.

– Euromed-Sofia är hängivna inom strålbehandlingområdet och har utmärkta relationer med såväl offentliga som privata onkologiska kliniker i Bulgarien. Detta kommer att öppna dörrarna för RayPilot®  till de kliniker som har startat eller vill starta med så kallad hypofraktionering.  Euromed-Sofia är också en etablerad distributör till en av de världsledande linac-leverantörerna, säger Tomas Gustafsson som är VD på Micropos Medical.

Rayna Marinova som är VD på Euromed-Sofia kommenterar; – Vi ser fram emot att etablera RayPilot® som ett av de ledande organpositionerings-systemen i Bulgarien. Vi ser RayPilot® som ett av de senaste medicintekniska genombrotten inom strålbehandling. Jag tror att RayPilot® kommer bli ett viktigt bidrag till att höja effektiviteten inom strålbehandling samt höja livskvaliteten hos patienterna.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Rayna Marinova, VD, Euromed-Sofia Ltd., +359 298 000

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Om Euromed-Sofia Ltd.:

Euromed-Sofia är en utvald distributör för innovativa svenska tillverkare som Elekta och C-Rad.

Euromed-Sofia har ett team av engagerade specialister inkluderande ingenjörer och fysiker. De utbildas inom den senaste teknologin som garanterar färdiga skräddarsydda lösningar till kunderna med allt från installation, utbildning och service, allt efter kundernas behov.

Euromed-Sofia ha bidragit starkt inom den teknologiska modernisering av strålbehandlinskliniker i Bulgarien såsom i viktiga regioner såsom Sofia, Burgas, Varna, Ruse, Veliko Tarnovo och Vratsa som erbjuder högklassisk service inom strålbehandling. Genom att lägga till RayPilot® i vårt erbjudande möjliggörs att möta kundernas efterfrågan av tekniska innovationer inom strålbehandling.

Logo Euromed

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017.

 

Search the website

×