News

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24… Läs mer

Nyemissionen registrerad

Micropos Medical AB avslutade i november sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 23 MSEK före… Läs mer

Search the website

×