VD presentation Aktiedagen

Operaterassen, Stockholm

14.00 Micropos har utvecklat ett medicintekniskt tillbehör, RayPilot som förbättrrar och effektiviserar dagens strålbehandling av cancer. RayPilot är ett system som kompletterar befintlig strålbehandlingsutrustning genom att med hög precision bestämma cancertumörers postition i kroppen och tumörens rörelse i realtid. Systemet kommer initialt tillämpas för postisionsbestämning av prostatatumörer. VD Tomas Gustafsson presenterar bolaget. Läs mer här.

All upcoming events All cleared events

Search the website

×