Micropos Medical: RayPilot® presenteras för ledande franska cancerkliniker på svenska ambassaden i Paris

Micropos Medical och dess franske distributör Qualimedis presenterade RayPilot® inför ett 50-tal cancerläkare och professorer på den svenska ambassaden i Paris.
Cancersymposiet som genomfördes tillsammans med Business Sweden och ett urval av svenska strålterapibolag bestående av Elekta, RaySearch, ScandiDos och Micropos Medical inleddes av den svenska ambassadören Gunnar Lund. Förutom de svenska bolag som presenterades föreläste även utvalda franska cancerläkare samt professor Björn Zackrisson från Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Professor Björn Zackrisson berättade bland annat om det Vinnovafinansierade samarbetet mellan ledande svenska radioterapibolag och samtliga svenska universitetssjukhus som Micropos ingår i. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett bra samarbete mellan svensk radioterapiindustri och universitetssjukhusen för att snabbt få ut nya produkter och tjänster på marknaden.

I samband med symposiet genomfördes även en minimässa där Micropos visade upp RayPilot® systemet som tagits fram speciellt för att kontinuerligt positionera cancertumörer under strålbehandling. Flera diskussioner fördes både med nya kliniker och med kliniker där demonstrationer av RayPilot® redan genomförts under hösten och där det finns intresse om att påbörja användning av systemet.

Namnet på symposiet var ”Solutions et technologies innovantes Suédoises en radiothérapie pour une gestion du cancer plus efficace” vilket fritt översatt betyder: Svensk innovativ teknik och lösningar för en effektivare cancerbehandling. RayPilot® kan innebära en betydande effektivisering av cancervården där bland annat en klinik i Finland uttryckte produkten som ”the missing link” som möjliggör hypofraktionering av prostatacancer vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen från ca 40 ggr till endast ca 5 ggr. Effekten av att övergå till hypofraktionering är att både kostnaderna per patient och köerna kan minskas betydligt.

– Att arbeta tillsammans med Business Sweden och presentera bolaget tillsammans med andra framstående radioterapiföretag var mycket lyckat och är ett effektivt sätt att nå ut till många samtidigt då symposiet var fullsatt med betydande professorer och läkare från hela Frankrike säger Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical.

För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB (publ), 031 772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×