Postning av emissionsmemorandum försenad

Micropos Medical genomför för närvarande en nyemission. Enligt uppgifter så har emissionsmemorandumet ej kommit hemskickat till alla ännu.
Vid undersökning visar det sig att memorandumet har gått ut i två omgångar vilket innebär att vissa har fått det och vissa inte. Enligt uppgift så bör det vara alla tillhanda under torsdagen.

Emissionsmemorandumet finns även tillgängligt digitalt och kan laddas ner här:

micropos-memorandum-2015-low

Om du ej fått en anmälningssedel hemskickad och vill:

– teckna aktier med stöd av teckningsrätter, kontakta Emittentservice på AktieInvest 08-506 517 95 alternativt, maila till mailto:emittentservice@aktieinvest.se.
– teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, använd Teckningssedel 2 som finns att ladda ner på Micropos hemsida i anslutning till memorandumet.

Vi hälsar gamla och nya aktieägare välkomna att deltaga i emissionen!

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×