Micropos Medical: Nyemissionen tecknad till drygt 400 %

Micropos Medical AB (publ) har under november månad genomfört en nyemission riktad till befintliga aktieägare. Emissionen blev kraftigt övertecknad. Av emissionen som var på 1 940 000 aktier tecknades 1 432 302 aktier av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter. Övriga aktier tilldelas de som innan emissionen startade åtagit sig att teckna aktier genom bindande teckningsåtaganden. Någon tilldelning till befintliga aktieägare utöver vad som tilldelas med stöd av teckningsrätter eller till nya investerare som visat intresse för bolagets aktier i emissionen kan inte erbjudas utan där hänvisas till att handla Bolagets aktier direkt över AktieTorget.

– Det är skönt att kapitaliseringen av Micropos har gått så pass enkelt både i den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen som den avslutade företrädesemissionen. Genom de båda emissionerna har Bolaget tillförts 18 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket gör att vi får en stabil finansiell ställning att fortsätta det kommande försäljningsarbetet utifrån. Samtidigt ger den finansiella situationen kommande köpare av RayPilot® en trygghet att de har en leverantör som kan fullfölja sina åtaganden, säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos Medical.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×