Nyemissionen övertecknad med drygt 25 MSEK

Micropos har under under mars och april genomfört en nyemission. Nyemissionen blev tecknad till 217 procent och tillför Bolaget drygt 22 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 1,5 MSEK.
Emissionen som var en företrädesemission tecknades till 89 procent med stöd av teckningsrätter och övertecknades med drygt 25 MSEK.

– Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Bolaget som innebär att vi nu kan satsa ännu mer på införsäljning av RayPilot®. Vi vill även passa på att tacka de personer och företag som ställde upp med garanti- och teckningsförbindelser säger Tomas Gustafsson, VD på Micropos.

Emissionen av 9 387 440 nya aktier innebär att Bolaget efter registrering hos Bolagsverket totalt har 46 937 200 aktier. Registreringen beräknas ske i slutet av april månad då även handeln med BTA kommer att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Micropos Medical med 469 372 SEK till 2 346 860 SEK.

Klicka här för att följa Bolagets aktiekurs på AktieTorget.

Varian TrueBEam and RayPilot Tampere

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×