Nya användningsområden för RayPilot®

Micropos har erhållit europeiskt godkännande för en ny produkt, RayPilot® Surface Transmitter™. Produkten är ytterligare en förbrukningsvara till RayPilot-systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer. I och med att Micropos kan erbjuda ytterligare en funktionalitet utökas användningsområdet för systemet så att förutom användning vid prostatacancer även kunna användas varsomhelst på utsidan av kroppen där rörelse under behandlingen vill detekteras eller övervakas. Andningsrörelse är ett exempel på rörelse som är viktigt att detektera och ta hänsyn till vid strålbehandling av exempelvis bröstcancer som är den näst största tumörgruppen efter prostatacancer.

Vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer kan det vara till stor fördel om bröstväggens rörelse övervakas. Detta för att minimera risken för hjärtsjukdomar som kan komma att uppstå efter strålningen. Med en objektiv realtidsövervakning kan klinikerna välja att stänga av strålen om organrörelsen överstiger ett visst tröskelvärde och realtidsövervakning med RayPilot sker utan att extra potentiellt skadlig joniserande strålning (röntgenstrålning) tillförs.

Syftet med den objektiva rörelseövervakning som RayPilot kan ge, av både intern prostatarörelse och numer även av intresseområden på utsidan av kroppen, är att minska marginalerna runt tumörområdet och därmed risken för att skada omkringliggande vävnad samtidigt som det finns önskemål om att på ett säkert sätt kunna höja stråldosen. I Finland har de två största universitetssjukhusen redan börjat använda RayPilot på prostatacancerpatienter i syfte att utvärdera hypofraktionering, vilket innebär en ökning av stråldosen vid varje behandlingstillfälle och därmed en markant minskning av antalet behandlingstillfällen. Hypofraktionering är även aktuellt för bröstcancerpatienter och det finns ett stort behov av att veta att strålningen verkligen sker på rätt ställe under hela behandlingstiden.
Andra områden där extern rörelseövervakning är av intresse är exempelvis vid strålbehandling av barn.

– Vi har hela tiden haft en tydlig plan om att vi skall bredda användningsområdena för RayPilot. Under året har vi visat upp nya kliniker som använder systemet mer aktivt än någonsin och har lanserat både en mjukvarukoppling till Varians produkter för ett helautomatiskt arbetsflöde och nu även ytterligare en produkt för andra tumörgrupper. Detta är ett mycket viktigt steg som ökar vår marknadspotential för RayPilot samtidigt som det för sjukhusen innebär att de sprider sin insats i form av inköpspris och inlärning på ett större patientunderlag säger Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical.

I Sverige drabbas varje år närmare 8 500 personer av bröstcancer och närmare 10 000 män av prostatacancer.

RayPilot® Surface Transmitter™ test Varian TrueBeam®

Bilden visar tester utförda med RayPilot® tillsammans med en linjäraccelerator av typen Varian TrueBeam® samt ett rörelsefantom som används för att simulera andningsrörelser. Testerna är utförda på en strålbehandlingsklinik i Schweiz. Ytterligare bilder och filmer kan beskådas på Micropos Facebooksida: http://www.facebook.com/microposmedical

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×