Micropos nyemission tecknad till 123 procent

Den företrädesemission som Micropos Medical AB genomfört under perioden 10 oktober – 1 november 2016 tecknades till 123 procent. Emissionen om 23 MSEK tecknades med 28,5 MSEK vilket innebär att bolaget tillförs cirka 21,6 MSEK efter emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,4 MSEK inklusive garantikostnader. Något nyttjande av garantiteckningen behövs inte då emissionen övertecknades.

Emissionen medför att antalet aktier ökar med 12 801 054 stycken. Efter emissionen kommer därmed bolaget att ha 59 738 254 aktier och ett aktiekapital på 2 986 912,70 kronor.

Det känns fantastiskt bra med det lyckade utfallet i emissionen med en så stor andel av befintliga ägare som tror på det vi gör och är med och satsar samtidigt som vi har flera nya ägare som tillkommer. Jag vill även passa på att tacka alla som deltagit i emissionen och de tidigare ägare som ställt upp med tecknings- och garantiåtagande innan emissionen påbörjades. Tyvärr kan vi inte tillgodose allas önskan om aktier och hoppas i stället att de tar chansen att bli ägare genom att köpa aktier över börsen säger Micropos VD,  Tomas Gustafsson efter att han mottagit beskedet om att emissionen har övertecknats.

micropos-memo

Syftet med emissionen

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot® för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och färre behandlingstillfällen även kallat hypofraktionering.

Bolagets första order på ett komplett system erhölls i juli 2016 då bolagets Distributör MN Medical, beställde ett system för leverans till en östeuropeisk kund.  Därutöver är RayPilot® i klinisk användning hos ett flertal referenskliniker i Europa som kontinuerligt köper förbrukningsvaror från Micropos.

Föreliggande nyemission har genomförts i syfte att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den europeiska marknaden.

Vi kommer nu ha möjlighet att satsa ytterligare på försäljningsinsatser av RayPilot® i Europa och tittar även på möjligheten att registrera produkten på ytterligare marknader där hypofraktionering håller på att etableras och därmed har ett behov av vår produkt, säger Tomas Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×