Micropos Medical certifieras enligt ISO 13485

Micropos kvalitetsledningsystem har beviljats certifiering enligt ISO 13485, som är en internationell standard för ledningssystem gällande kvalitet för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter.

Certifikatet har beviljats av certifieringsorganet SP som även har utfärdat och årligen reviderar Micropos CE-certifiering.

– Det här ser vi som en ytterligare bekräftelse på Micropos målsättning att alltid leverera produkter av god kvalitet till våra kunder. Det är även viktigt att kunna visa både för kunder och företag vi samarbetar med att vi lever upp till höga kvalitetskrav i utveckling, tillverkning och uppföljning av RayPilot säger Micropos kvalitetschef Hanna Syrén.

Utöver möjligheten att nu kunna sätta ytterligare en kvalitetsstämpel på Bolagets arbetsprocesser är ISO 13485 – certifiering också ett krav för godkännande av medicintekniska produkter i många länder utanför Europa. Därmed är denna certifiering även ett steg som möjliggör breddning till fler marknader.

ISO 13485 Certificate

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×