Helsingfors Universitetssjukhus väljer RayPilot® för precisionsbehandling av prostata

Helsingfors Universitetssjukhus har sedan november förra året använt RayPilot för att öka precisionen och möjliggöra hypofraktionerad strålbehandling av prostatacancerpatienter med goda resultat. Detta innebär att de minskar antalet behandlingstillfällen från ett 40-tal till endast fem tillfällen och dessutom med en högre träffsäkerhet än vid traditionell behandling.

Ett avtal har nu tecknats för hela nästa år där Helsingfors Universitetssjukhus blir Micropos främsta referenskund och dessutom har de för avsikt att utöka användningen av RayPilot till andra tumörgrupper. I avtalet ingår även att andra strålbehandlingskliniker, som är intresserade av RayPilot, kan komma och besöka för att lära sig hur de använder systemet för att korta ner behandlingstiden och minska risken för biverkningar.

Under hösten har flera Europeiska kliniker besökt Finland för att lära sig hur RayPilot används. Ett första resultat är att Helsingfors Universitetssjukhus tillsammans med ett annat nordiskt universitetssjukhus diskuterar möjligheterna att starta ett projekt för användning av RayPilot vid behandling av gynekologisk cancer.

  • Helsingfors är en mycket viktig referens för oss. De är först med att använda RayPilot för dess egentliga syfte, att med ökad precision minska antalet behandlingstillfällen och samtidigt uppnå mindre biverkningar hos patienterna. Flera kliniker har under hösten besökt Helsingfors Universitetssjukhus för att titta på RayPilot-behandling och samtliga är intresserade av att gå vidare vilket är mycket positivt, säger Micropos sälj- och marknadschef Charlotta Tilk.

Det nya avtalet innebär ett initialt ordervärde på ca 200 000 SEK.

RAYPILOT HELSINKI

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot® sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×