Förlängning av emissionsperioden

Med anledning av den tidigare aviserade förseningen av utskicket av emissionsmemorandumet i nyemissionen i Micropos Medical och då ett flertal aktieägare hört av sig till emissionsinstitutet med synpunkter på den korta svarstiden har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med onsdag den 8 april.

Företrädesemissionens villkor i sammandrag:
– Teckning av nya aktier ska ske under perioden 16 mars – 8 april 2015.
– Teckningskursen är 2,35 kronor per aktie.
– Ingen handel i teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.
– Handel med betalda tecknade aktier, BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 mars 2015 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av april 2015.
– Erbjudandet omfattar högst 9 387 440 aktier.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare. Styrelsen ser ändå med tillfredställelse att så många som möjligt av bolagets befintliga aktieägare tecknar sig i emissionen. Styrelsen har därför beslutat om en förlängning av emissionsperioden.

Fullständiga villkor och anvisningar, samt beskrivning om vad emissionslikviden skall användas till finns att finna i det memorandum som skickats ut till befintliga aktieägare samt finns att ladda ner:

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på Facebook.

Search the website

×