Förlängning av avtal med Helsingfors Universitetssjukhus

Micropos och Helsingfors Universitetssjukhus (HUS) har tecknat ett avtal om att förlänga samarbetet ytterligare ett år.

HUS har sedan drygt två år använt RayPilot® för att öka precisionen och möjliggöra hypofraktionerad strålbehandling av prostatacancer med goda resultat. Genom hypofraktionering minskar idag kliniken antalet behandlingsdagar från ett 40-tal till endast 5 tillfällen på en andel av sina prostatacancerpatienterna.

Intresset för hypofraktionering ökar i hela världen.  Fler och fler kliniker ligger i startgroparna för att övergå till detta då det börjar komma alltfler vetenskapliga publikationer och kliniska erfarenheter som stödjer detta.

Strålbehandling är en avvägning mellan den botande effekt som man vill uppnå och den biverkan man riskerar genom strålningen. Det är därför viktigt att fokusera stråldosen på tumörvävnaden och ej den omgivande friska vävnaden. Men eftersom organ i kroppen rör på sig så måste alltid en säkerhetsmarginal läggas till får att vara säker på att tumören får tillräckligt hög stråldos. Detta gör att patienten riskerar livskvalitetsnedsättande biverkningar.

Vid en övergång till hypofraktionering ökar dessutom denna risk. Anledningen är att effekten av att applicera en högre stråldos vid cirka 5 tillfällen, och om prostatan exempelvis rör på sig vid endast ett av dessa tillfällen, är att upp till 20 % av den totala behandlingen ges felaktigt. Detta kan ha en avgörande betydelse för slutresultatet och de biverkningar som patienten riskerar. Genom RayPilot® kan prostatans position detekteras 30 gånger per sekund vilket kliniker nu använder för att minska på dagens väl tilltagna marginaler och därmed sparas omgivande frisk vävnad.

HUS använder RayPilot® för att övervaka prostatarörelse och avbryter strålningen direkt organet har rört sig mer än 3 mm från planerat läge.

– Vi är mycket glada till att vi nu förlänger vårt betydelsefulla samarbete med Helsingfors Universitetssjukhus som fungerar som en utmärkt referenskund och som vi skickar intressenter till. Extra kul är att de har flertalet konkurrerande utrustningar men väljer att arbeta med RayPilot® för de prostatacancerpatienter som skall behandlas på kortast tid och med hög precision, säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Samarbetet med HUS som referensanvändare för RayPilot® innebär att strålbehandlingskliniker kan komma, studera och lära sig av användningen. Hittills har ett flertal framstående strålkliniker från Sverige, Frankrike och Turkiet varit på besök som sedan blivit kunder till Micropos.

Initialt ordervärde på förbrukningsvara i det nya avtalet ligger på cirka 200 kSEK. Kliniken har för avsikt att utöka användningen till andra tumörgrupper, arbeta för att få det integrerat med andra system samt option att friköpa RayPilot® systemet.

RayPilot® Elekta Versa HD Helsinki

RayPilot® installationen i Helsingfors

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Search the website

×