Micropos Medical: Flaggningsmeddelande Micropos Medical

I den riktade emissionen som Micropos Medical AB har genomfört, omfattande 8 060 000 aktier har Brohuvudet AB tecknat 6 000 000 aktier, vilket medför att Brohuvudet efter registrering av emissionen och pågående företrädesemission kommer att inneha 15,98 procent av såväl kapital och röster i Bolaget. Brohuvudet AB var inte aktieägare i Micropos innan emissionen.

Resterande aktier i emissionen tecknades av Hans Sköld med 1 500 000 aktier och Per Hörnfeldt med 560 000 aktier. Både Hans Sköld och Per Hörnfeldt var tidigare aktieägare i Bolaget, men passerar inte flaggningsgränsen om 10 procent genom sitt deltagande i emissionen.

Den riktade emissionen genomförs parallellt med företrädesemissionen, vilket innebär att det har inte utfärdats några teckningsrätter i den riktade emissionen som kan nyttjas i företrädesemissionen. Huruvida Hans Sköld eller Per Hörnfeldt kommer att teckna sin andel utifrån tidigare innehav är inte känt av Bolaget. Ingen av parterna i den riktade emissionen har gjort något som helst teckningsåtagande i företrädesemissionen.

För att med säkerställa tecknandet av företrädesemissionen, då utfallet från tidigare emissioner varit att befintliga aktieägare tecknat drygt 50 procent emissionsbeloppen, har styrelsen inhämtat teckningsåtaganden från tolv privata investerare. Dessa, som utgör dels personer i Bolagets styrelse och ledning, dels investerare i Sedermera Fondkommissions nätverk, vilka åtagit sig att teckna mellan 100 000 och 500 000 kronor per person i Bolaget. Teckningsåtagandet har lämnats helt utan ersättning, men med förbehållet att de ska få tilldelning av dels de aktier som inte befintliga aktieägare tecknar med stöd av teckningsrätter, dels av den restpost om 103 349 aktier som inte har kunnat fördelas med hjälp av teckningsrätter. Det sistnämnda villkoret har ändrats i förhållande till vad som angavs i Bolagets pressmeddelande den 30 oktober.

För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB (publ), 031 772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×