Micropos Medical: Emissionsmemorandum publicerat

Micropos har under det senaste året mer och mer fokuserat på marknadsbearbetning och har förstärkt bolaget genom satsningar på ny personal på marknadssidan, två nya branschkunniga styrelseledamöter samt förändringar i det europeiska distributionsnätverket.

Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för fortsatta marknads- och försäljningsinsatser och etablering av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden. Micropos har som mål att inom kort få ut sina produkter på fler referenskliniker i Europa under delvis kommersiella villkor, vilket ger en förutsättning för ett kommersiellt genombrott under kommande år.

I emissionsmemorandumet finns mer information om den kommande företrädesemissionen och att Bolaget parallellt, enligt aktieägarnas önskan de senaste bolagsstämmorna, säkerställer ett betydande kapital och starka ägare genom att även genomföra en riktad emission. Teckningsåtaganden i de båda emissionerna är totalt redan uppe i närmare 16 MSEK. Detta säkerställer att Micropos kan fortsätta lanseringsarbetet av RayPilot® på den Europeiska marknaden.

I samband med emissionen deltar Micropos på en investerarträff i Göteborg där Bolagets VD, Tomas Gustafsson presenterar.
Plats: Radisson Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg
Tid: 27 november, 18.00
Anmälan: senast den 25 november till mailto:vast@aktietorget.se eller tel 0513-123 45

Emissionsmemorandum och teckningssedlar skickas ut till befintliga ägare (vid avstämningsdagen) samt finns att ladda ner på Bolagets sida på AktieTorget samt på http://www.micropos.se

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×