Micropos Medical: Designpatent i USA för RayPilot®

RayPilot® sändaren är en förbrukningsvara i RayPilot® systemet som tagits fram för att förbättra precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Vid dagens strålbehandling kontrolleras normalt sett inte tumörens position under tiden som behandlingen pågår och vetenskapliga studier visar att exempelvis en prostata kan röra sig över 1 cm under pågående behandling. En ökad precision kan innebära större möjligheter att bota patienten, mindre biverkningar, snabbare behandling och lägre behandlingskostnader.

Sändaren placeras i tumörområdet innan det första behandlingstillfället och vid behandlingen kommunicerar den med en mottagare på utsidan och kan därmed ge tumörområdets position 30 ggr per sekund.

Designpatentet som nu erhållits i USA är ytterligare ett immaterialrättsligt skydd som innebär att förutom de patent och varumärkesskydd som RayPilot® systemet redan erhållit dessutom har skydd för sändarens speciella utformning i syfte att skyddas mot kopiering.

För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB (publ), 031 772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×