Delårsrapport januari – juni 2016 publicerad

  • Micropos har efter periodens slut meddelat den första kommersiella systemförsäljningen av RayPilot®
  • Bolaget genomför sin största marknadssatsning genom anställning av två nya personer med erfarenhet från life science samt knyter upp ytterligare två försäljningskonsulter med mångårig erfarenhet från strålbehandlingsbranschen
  • Två nya RayPilot® system installeras i Frankrike och Turkiet
  • Tammerfors Universitetssjukhus publicerar en studie innehållande över 600 behandlingstillfällen med RayPilot®
  • Bolagets intäkter under perioden uppgick till 164 kSEK (36)
  • Resultat efter finansiella poster – 9,2 MSEK (-8,1)
  • Soliditet 71,0 % (87,3 %)
  • Resultat per aktie efter skatt – 0,20 sek (-0,17)

Klicka här för att ladda ner hela rapporten

micropos-delarsrapport-2016

 

Search the website

×