Delårsrapport januari – juni 2015

  • Micropos har under perioden genomfört en nyemission som övertecknades med 25 MSEK och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före emissionskostnader
  • Den första installationen av RayPilot® i Frankrike görs under januari månad och är den första som är helt integrerad mjukvarumässigt med utrustning från världens största strålbehandlingsleverantör Varian. Dessutom påbörjas den första användningen av nästa generation RayPilot® förbrukningsvara som förutom att ge tumörens position även kan mäta stråldosen.
  • Helsingfors Universitetssjukhus blir första kunden att använda RayPilot® för att möjliggöra färre behandlingstillfällen och minskade marginaler. Avtalet förlängs och kliniken åtar sig till ytterligare köp av förbrukningsvara. På denna klinik pågår även integrationsarbete tillsammans med strålbehandlingsföretaget Elekta.
  • RayPilot® exponeras på nio onkologi- och fysikermässor samt inbjuds som talare på hypofraktioneringskongress i Istanbul.
  • Micropos tecknar avtal med nya distributörer i Tyskland och Turkiet
  • Ett amerikanskt patent för RayPilot® beviljas.
  • Resultat efter finansiella poster – 8,1 MSEK (-6,9)
  • Soliditet 87,3 % (87,2 %)
  • Resultat per aktie efter skatt – 0,17 sek (-0,18)

Klicka här för att ladda ner hela rapporten
micropos-delarsrapport

Search the website

×