Delårsrapport januari-juni 2014

För att läsa hela rapporten som PDF klicka nedan.

DELÅRSRAPPORT MICROPOS

Micropos-delarsrapport-2014

BOLAGETS VERKSAMHET I KORTHET

Micropos Medicals långsiktiga mål är att sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Bolagets produkt RayPilot® finns idag installerat i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Italien där den används både för att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer och som forskningsinstrument för nya strålbehandlingsteknologier. I kommande produktgenerationer planeras en breddning av användningsområdena för att även förbättra precisionen och patientsäkerheten vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer som är cancerformer där det idag finns en stor risk för rörlighet av tumören under behandling.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning. Eftersom tumörens position inte registreras under pågående strålbehandling kompenseras risken för organrörelse med att strålning ges på ett betydligt större område och under många tillfällen.

Eftersom tumörens position inte registreras under pågående strålbehandling ges strålningen utspritt under ett 40-tal behandlingsdagar och på ett väl tilltaget område. Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av en mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort som en apelsin för att kompensera för eventuell rörelse.

Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära förknippade med prostatacancerbehandling.

Syftet med RayPilot® är att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen för att säkerställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden.

Genom att veta exakt var tumören är, även under behandlingen, kan effekten bli att fler patienter botas, biverkningarna minskas samt att antalet behandlingar på ett säkert sätt kan reduceras från ett 40-tal till mellan 5-10 stycken vilket dramatiskt kan minska kostnader och köer på sjukhusen.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under året har Micropos tecknat flera nya avtal med kliniker och distributörer samt lanserat flera nya funktioner i RayPilot® för ökad patientsäkerhet och ett mer automatiskt arbetsflöde iform av en koppling till Varians mjukvara och en DICOM-modul. DICOM-modulen finns redan i användning på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland som startade RayPilot® användningen före sommaren. Varianinterfacet har installerats och testats tillsammans med Varian på Centre Georges-François Leclerc i franska Dijon som beräknas komma igång med patientbehandlingar under hösten. Nedan följer en sammanfattning av perioden i kronologisk ordning.

I januari kunde styrelsen för Micropos Medical meddela ett genombrott i Finland genom ett avtal med Tammerfors Universitetssjukhus som blir det första finska sjukhuset med realtidslokalisering av prostata vid strålbehandling. Målsättningen är att öka kapaciteten genom att minska på antalet behandlingstillfällen (hypofraktionering) vilket gör det mycket viktigt att träffa exakt rätt.
Det initiala ordervärdet för utvärderingsprojektet är cirka €50 000 under första året samt innehåller en efterföljande köpoption.

I mitten av februari ställdes RayPilot® ut på belgiska fysikerkonferensen, BHPA, i Louvain-La-Neuve. Denna konferens blev en introduktion av RayPilot® systemet, för realtidslokalisering av cancertumörer vid strålbehandling, på den belgiska marknaden. Det blev också den första gemensamma aktiviteten med Bogman Medical Equipment som är Micropos Medicals nya samarbetspartner i Belgien. Bogman är en mycket etablerad aktör inom radioterapi- och radiologibranschen i Belgien och har alla de viktiga kontakterna som är en förutsättning för marknadsetablering. Under den belgiska konferensen påbörjades dessutom diskussioner med distributörer för den nederländska marknaden.

I slutet av februari kunde Micropos meddela en stor framgång i och med lanseringen av en unik mjukvarukoppling där RayPilot® interagerar direkt med utrustning från Varian Medical Systems som är världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning. Samarbetet med Varian som formaliserades cirka ett år innan lanseringen har inneburit mjukvaruprogrammering och flera ingående tester av RayPilot® tillsammans med Varians utrustning på deras huvudkontor i Palo Alto i USA.

Syftet med mjukvarukopplingen är att möjliggöra ett säkrare och mer automatiserat arbetsflöde där RayPilot®:
– verifierar att rätt patient behandlas
– analyserar tumörens läge och skickar data till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk behandlingsbordsinställning
– automatiskt slår på och av strålningen utifrån tumörens position och rörelse (gating)

Detta mjukvaruinterface har efterfrågats av kliniker i Europa och den första användaren beräknas bli Centre Georges-François Leclerc i franska Dijon som Micropos tecknade ett avtal med i slutet av 2013.

I början på mars deltog Micropos som utställare och sponsor på den Europeiska hypofraktioneringskongressen European Conference on Innovative Radiation Technologies (EC-IRT) i Berlin, anordnad av det amerikanska företaget Accuray. Kongressen handlade i huvudsak om att med bibehållet eller bättre resultat kunna minska antalet behandlingstillfällen som ges vid strålbehandling av cancer.
Kongressen lockade cirka 300 delegater från i huvudsak Europa som kunde lyssna på intressanta föredrag från ledande läkare och professorer i området samt besöka de utställande företagen.

Vidare under mars ställdes RayPilot® ut på Onkologidagarna i Eskilstuna, ett årligt möte som attraherar svenska onkologer, sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. Kongressen lockade ett stort antal delegater från sjukhus från hela Sverige som kunde lyssna på föredrag och besöka de utställande företagen.
Micropos ställde under sista veckan i mars ut RayPilot® tillsammans med distributören Raditec på den schweiziska onkologikongressen, SASRO, i Lugano.

I april installerades RayPilot® på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Installationen, som dessutom inkluderade ytterligare en helt ny mjukvarumodul i form av ett DICOM-interface för automatisk patientsynkronisering, genomfördes under en eftermiddag.

RayPilot® ställdes i april ut på de finska Strålbehandlingsdagarna i Jyväskyle, ett årligt möte med deltagande läkare och fysiker inom strålbehandling från hela Finland. På plats fanns även fysiker och läkare från Tammerfors Universitetssjukhus. En direkt effekt av detta möte var att Micropos kunde fördjupa diskussionerna med ytterligare ett finskt universitetssjukhus.

Micropos deltog under april på den största Europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO, i Wien där RayPilot® visades upp både i Micropos egen monter och i den österrikiske distributören MPB Scherers monter. Under ESTRO-kongressen kunde mjukvaruinterfacet till Varian för första gången officiellt demonstreras.
För Micropos var årets ESTRO en mycket lyckad kongress, inte bara utifrån ett utställningsperspektiv med lansering av uppdaterade mjukvaruinterface och avtal med nya kliniker, utan även vetenskapligt. Två vetenskapliga arbeten där RayPilot använts presenterades under dagarna i Wien.
Thomas Ravkilde från Århus Universitetssjukhus tilldelades utmärkelsen ESTRO-Jack Fowler University of Wisconsin Award för forskning genomförda i Århus tillsammans med fysiker Per Rugård Poulsen samt professor Paul Keall från Radiation Physics Laboratory i Sydney, Australien. Arbetet med RayPilot® som startade 2010 handlar om dynamisk MLC-tracking och har genererat ett 10-tal vetenskapliga arbeten. RayPilot® används för att styra linjäracceleratorns multibladskollimator (MLC) vilket i praktiken innebär att få strålen att följa tumören under pågående behandling. Det är andra gången som Århus Universitetssjukhus arbete med RayPilot® har belönats med en utmärkelse.
Humanitas Gavazzeni i Bergamo med sjukhusfysikern Alessandro Vai och kollegor presenterade en vetenskaplig poster där RayPilot® påvisat att prostata kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Namnet på postern var: Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted wired electromagnetic transmitter: influence on treatment margins. Postern har tidigare presenterats på det Italienska fysikermötet AIFM i november 2013, att den även antogs till ESTRO visar på betydelsen av detta arbete där slutsatsen är att vid strålbehandling bör den interna tumörrörelsen tas i beaktning, speciellt vid hypofraktionerade behandlingsprotokoll

I april kunde Micropos stolt meddela att ytterligare en finsk välrenommerad strålbehandlingsklinik i form av Helsingfors Universitetssjukhus tecknat ett avtal för användning av RayPilot®. Detta är det andra finska klinikavtalet för Micropos Medical sedan årsskiftet. Helsingfors Universitetssjukhus behandlar 400-600 patienter med prostatacancer årligen. Avtalet innebär att RayPilot® installeras efter sommaren 2014 för en utvärderingsperiod på fyra månader. Under denna period köper kliniken den förbrukningsvara som ingår i RayPilot®. Vid tillfredsställande resultat har Helsingfors Universitetssjukhus indikerat att de har för avsikt att budgetera för inköp av upp till två RayPilot® system under 2015.

I maj tecknade Micropos Medical ett intentionsavtal med bolaget PI Medical för distribution av RayPilot® i Nederländerna. Diskussionerna mellan Micropos och PI Medical startade under den belgiska fysikerkonferensen i februari och fortsatte under ESTRO-kongressen i Wien tidigare i våras. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning av RayPilot® i Nederländerna har påbörjats.

I maj höll Micropos Medical en välbesökt Årstämma, där en enhällig bolagsstämma bland annat fattade beslut om att välja in Torben Jørgensen som arbetar som VD i bolaget Biotage i styrelsen samt att emittera 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter.

Den årliga franska kongressen för sjukhusfysiker, SFPM, hölls under juni månad i Deauville i Normandie. Micropos var på plats och ställde ut RayPilot® i distributören Qualimedis monter. Vid sidan av onkologikongressen, SFRO, i Paris är fysikerkongressen SFPM den viktigaste mässan i Frankrike och fysiker från samtliga delar av landet deltar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I juli deltog Micropos på den tyska onkologikongressen, DEGRO som är en av Europas största och viktigaste möten för läkare inom strålbehandling. Kongressen besöks huvudsakligen av läkare och sjukhusfysiker från Tyskland, Österrike och Schweiz. RayPilot® ställdes ut i två montrar, dels hos den tyska distributören Additec och dels hos den österrikiska distributören MPB Scherer. Micropos hade representanter på plats hos bägge distributörerna. MPB Scherer hade en av kongressens större montrar och här visades den kommande unika dosimetrifunktionen som kan verifiera att rätt stråldos ges till tumören samt mjukvarukopplingen till strålbehandlingsutrustning från Varian för ökad patientsäkerhet och automation.
Under kongressen publicerades en vetenskaplig poster från Rostocks Universitetsklinik: Echtzeituntersuchung der intrafraktionellen Prostatamobilität bei der definitiven perkutanen Strahlentherapie mittels eines implantierbaren Radiotransmitters unter Verwendung eines endorektalen Ballons.
Denna poster visar att även vid användning av hjälpmedel som speciellt tagits fram för att minska organrörelser så rör sig organet fortfarande betydande och med RayPilots hjälp kunde de se att prostata kan röra sig över en cm under pågående behandling. Värt att poängtera ytterligare en gång är att vid strålbehandling är det av yttersta vikt att fokusera stråldosen på tumören och ej det som är friskt runtomkring.
DEGRO-kongressen gav också tillfälle till möten med Micropos holländska och franska distributörer. Diskussioner påbörjades även med ytterligare en distributör för nya marknader.
På Micropos webbsida (http://www.micropos.se) samt på Bolagets Facebooksida, http://www.facebook.com/microposmedical, finns den vetenskapliga postern och bilder från mässan.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter uppgick under perioden till KSEK 119 (100) med ett resultat om KSEK –6 892 (- 5 263).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Den 30 juni 2014 uppgick Micropos Medicals banktillgodohavanden till KSEK 11 967 (4 229). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till KSEK 796 (796).

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 30 juni 2014 uppgick Micropos Medicals egna kapital till KSEK 22 528 (18 518).
Aktiekapitalet är fördelat på 37 549 760 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under kortnamnet MPOS.
Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2014 till 87 procent (88).

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick för perioden till 5 personer.

FRAMTIDSUTSIKTER

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos vare sig för resterande 2014 eller kommande år.
Styrelsen anser att det är fel att komma ut med en prognos för verksamheten då RayPilot® systemet utvärderas av ett antal potentiella köpare. En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Micropos.

Bolaget har under åren visat att det på ett kostnadseffektivt sätt har kapacitet att utveckla och lansera nya avancerade lösningar som kommer i användning på ledande Europeiska cancerkliniker. Dessutom har nu Bolaget getts förtroendet att lansera en mjukvaruintegration tillsammans med ett världsledande radioterapibolag vilket bedöms öka intresset för RayPilot®. Bolaget arbetar även med ytterligare integrationslösningar mot andra radioterapibolag vilket efterfrågas av kunderna.

Bolaget ligger även bra till då trenden och intresset inom radioterapi nu mer och mer går mot ökad precision och färre behandlingstillfällen. System som RayPilot® för realtidslokalisering av tumören är en förutsättning för detta.
Med den positiva erfarenheten av systemet som byggts upp under åren så har Bolaget det senaste året fokuserat mer och mer på försäljnings- och marknadsaktiviteter vilket har börjat ge resultat. Nu när funktionaliteten i RayPilot® utökats och integrationsmöjligheterna med linjäracceleratorn för ett ännu säkrare och smidigare arbetsflöde dessutom har lanserats så bedöms även att intresset för produkten ökar.

Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bytet av värderingsprinciper har inte inneburit några justeringar i jämförelsetalen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

GÖTEBORG 2014-08-26

Nästa rapporttillfälle
Kvartalsredogörelse avges den 27 november 2014.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, http://www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

För ytterligare information kontakta:
VD Tomas Gustafsson 031-772 80 99

Search the website

×