Micropos Medical: Byte av schweizisk distributör för RayPilot®

Micropos har tecknat ett distributörsavtal för Schweiz med företaget Raditec Medical.

Bytet av distributör är ytterligare ett steg i Micropos strategi att omfokusera verksamheten från forskning till marknadsföring och försäljning av RayPilot® systemet för realtidspositionering av cancertumörer vid strålbehandling. RayPilot® har använts kliniskt sedan 2010 för att förbättra behandlingen av prostatacancer. Fram till idag har ett 30 tal vetenskapliga posters och publikationer presenterats.

Raditec Medical är ett Zürich-baserat företag som inriktar sig mot försäljning och service inom området för medicinsk strålning. Företaget har ett brett nätverk av kontakter i hela Schweiz och erfarenhet av att introducera nya medicintekniska koncept på marknaden.

Samarbetet mellan Micropos och Raditec Medical började i somras då RayPilot® ställdes ut på den schweiziska strålterapikongressen, SASRO, i Davos. Raditec har under hösten presenterat RayPilot® på flertalet kliniker vilket har resulterat i ett positivt mottagande. De första klinikbesöken tillsammans med Micropos gjordes i förra veckan och fler aktiviteter är inplanerade under kommande månader.

– Vi ser att Raditec är en aktiv spelare på den schweiziska strålterapimarknaden och vi är övertygade om att de har rätt profil för att representera Micropos i Schweiz. Jag är mycket glad över att fortsätta arbeta med Raditec då jag vet att de har gjort ett bra jobb för Unfors RaySafe där jag hade min tidigare position, säger Charlotta Tilk, Micropos sälj- och applikationschef.

– Vi ser att intresset för realtids positionering vid strålbehandling ökar i Schweiz. RayPilot har därför en stor marknadspotential och stämmer dessutom väl in i vår övriga produktportfölj, säger Yves Buck, Account Manager, Raditec Medical.

Andra viktiga aktiviteter i Micropos under 2013 har varit att:
Anställa Charlotta Tilk som Sales and Application Manager. Charlotta har en bakgrund som klinisk sjukhusfysiker, sjukhusfysiker vid Nucletron och Application Manager på Unfors Raysafe.
I maj 2013 förstärktes Micropos Medicals styrelse med Olof Sandén, som tidigare arbetade som Elektas Executive Vice President för regionerna Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern samt Ulf Troedsson, vd och koncernchef för Siemens, Sverige.

För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB (publ), 031 772 80 99
Fabian Schüepp, Managing Director, Raditec Medical AG. +41 62 721 22 81

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (http://www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på http://www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på http://www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Om Raditec Medical AG:
Raditec Medical (http://www.raditec.ch), grundat 2006, levererar medicintekniska lösningar för nuklearmedicin, strålterapi och radiologi. Raditecs team erbjuder produktsupport, träning och service. Inom strålterapi segmentet representerar Raditec företagen LAP Laser, Anzai Medical och Aquilab. Anzai Medical, Veenstra Instruments och Biodex är några av leverantörerna inom nuklearmedicin. Inom radiologi representeras det svenska företaget Unfors RaySafe.

Search the website

×