Avtal om förlängd RayPilot®-användning på Helsingfors Universitetssjukhus

Micropos har tecknat ett avtal med Helsingfors Universitetssjukhus, HUCH, om förlängd användning av RayPilot för hypofraktionerad behandling av prostatacancer. Utvärderingen har fungerat bra och därför väljer kliniken att förlänga avtalet. Under perioden kommer HUCH att behandla betydligt fler patienter med RayPilot än under föregående utvärderingsperiod.

Det så kallade hypofraktionerade behandlingsprotokollet innebär att HUCH stålbehandlar patienterna vid fem tillfällen och med en högre dos per tillfälle istället för normalt 39 tillfällen. RayPilot används på Elektas senaste behandlingsmaskin, Elekta Versa HD.

Läkare och sjukhusfysiker är mycket nöjda med RayPilot och personalen som utför behandlingen tycker att systemet är lätt att använda och att det fungerar bra i deras arbetsflöde.

Under den utökade användningsperioden kommer Micropos att göra en mjukvaruinstallation som innebär att personalen kan använda RayPilot systemet på ytterligare en behandlingsapparat. Behandling med RayPilot behöver därmed inte planeras om vid eventuell reparation och service av behandlingsmaskinen vilket förenklar för både kliniken och patienten. Den nya mjukvarufunktionen visar på enkelhet och flexibilitet vid användning av RayPilot.

Avtalet innebär även ett utökat samarbete mellan Micropos och HUCH då möjligheten att använda RayPilot vid strålbehandling av gynekologisk cancer ska utvärderas.

– Klinikens första bedömning är att de upplever att patienterna som behandlats med RayPilot och hypofraktionering får färre akuta biverkningar. Anledningen är att man behandlar med mindre marginaler kring prostatan, det innebär att mindre frisk vävnad strålas vilket är en stor nytta med att använda RayPilot, säger Charlotta Tilk försäljningsansvarig på Micropos.

Helsinki RayPilot

Bild från behandlingsrummet på Helsingfors Universitetssjukhus där RayPilot® systemet syns på vagnen till vänster i bild.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot®ßß sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical (kräver inget Facebook-konto).

Search the website

×