Amerikanskt patent för RayPilot®

Micropos har beviljats ett amerikanskt patent för flera delar i RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer.
I patentet ”Model based positioning system” skyddas mycket kortfattat:
– en metod i syfte att öka precisionen genom att automatisk känna av och kompenserar för störningar från omgivningen.
– ett system där RayPilot® även innehar en dosmätare för att mäta vilken stråldos som träffar ett målområde (cancertumören) och som även innefattar ett skydd för ett modifierat RayPilot® mottagarsystem som möjliggör användning på elektriskt ledande behandlingsbord.

På dagens strålbehandlingsapparater är i stort sett 100 % av alla behandlingsbord tillverkade i kolfiber som är ett elektriskt ledande material. Detta innebär att RayPilot® är det enda elektromagnetiska systemet på marknaden i världen som fungerar tillsammans med ordinarie strålbehandlingsutrustning med kolfiberbord.

RayPilot® E lekta Versa HD

Bilden visar RayPilot® placerad direkt på ett kolfiberbord från Elekta.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2015 släppa en ny RayPilot@ sändare som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×