Kommuniké från Extra Bolagsstämma 20160915

  • Torben Jørgensen valdes till ordförande att leda den extra bolagsstämman
  • Vid stämman var 11 066 566 (23,58 %) av totalt 46 937 200 aktier representerade
  • Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att besluta om och genomföra nyemission i enlighet med styrelsens förslag
  • Övrigt förekom icke

Micropos höll Extra Bolagsstämma på torsdagen där styrelsen bemyndigades enhälligt av stämman att fram till och med kommande årsstämma besluta om och genomföra emission i enlighet med tidigare kommunicerat förslag.

I samband med stämman redogjorde VD kortfattat om Bolagets status och berättade om att syftet med Bolagets produkt RayPilot® är att möjliggöra högre precision vid strålbehandling av prostatacancer. Detta är av speciellt intresse när cancerbehandlingen i världen nu är på väg att förändras till att gå mot att behandlingen görs vid färre tillfällen än tidigare. Positiva resultat från kliniska studier med få behandlingstillfällen (hypofraktionering) har nu börjat publiceras och spridas. När behandlingstillfällena blir färre blir precisionen en avgörande faktor för att vara säker att träffa tumören med tillräckligt hög dos samtidigt som den friska vävnaden sparas. Detta gör att intresset för RayPilot® beräknas öka i takt med att hypofraktionering nu är på väg att etableras.

Vidare så redogjordes att Bolaget sett en stor förändring i intresse de senaste åren där affärsmodellen kunnat utvecklas. I början gjordes olika typer av samarbeten med kliniker där Micropos antingen köpte kliniska studier eller helt utan ersättning lånade ut system till att senare övergå i mer och mer kommersiella villkor där användarna köper den förbrukningsvara som krävs. Nyligen kunde Bolaget meddela ytterligare ett steg framåt i och med genomförandet av den första systemförsäljningen till kommersiella villkor till den nya distributören MN Medical och där leveransen är planerad att ske under hösten.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×