Kommuniké från Årsstämma 2017-05-24

 • Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman
 • Vid stämman var 19 289 502 (32,3 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag
 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 530 000 kr varav ordförande med 200 000 kr och vice ordförande med 150 000 kr samt 90 000 kr vardera till ledamöterna Bo Lennernäs och Olof Sandén.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Bo Lennernäs (omval), Christer Ljungberg (omval), Olof Sandén (omval). Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen och till styrelsens vice ordförande valdes Christer Ljungberg.
 • Stämman valde KPMG som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.
 • Stämman beslutade om emission av högst 685 000 teckningsoptioner enligt tidigare presenterat förslag samt beslutade att priset för optionen skall vara 2,1 öre samt att teckningspris för aktie skall vara 2,60 kr
 • Övrigt förekom icke.

Alla beslut var enhälliga.

Pelle Årsstämma 2017

Micropos fd styrelseledamot Pelle Ekström som arbetar med mjukvara på Bolaget gav några korta reflektioner under Årsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×