2020

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på Spotlight Stock Market, klicka här.

20200107 Nyemissionen är nu registrerad

Läs mer

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen se även IR-sidan för 2019.

 

Search the website

×