2018

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på Spotlight Stock Market, klicka här.

Bolaget har kallat till extra bolagsstämma i anslutning till Bolagets lokaler på Hotel Waterfront, Göteborg tisdagen den 18/9.

För ytterligare information om detaljer och hur du gör för att delta följ nedanstående länk.

Välkommen!

Kallelse till extra bolagsstämma

20180830 Kallelse till extra Bolagsstämma

Läs mer

20180830 Halvårsrapport januari – juni

Läs mer

20180830 Micropos styrelse avger förslag till nyemission på 29,9 MSEK

Läs mer

20180601 Kommuniké från Årsstämma

Läs mer här

20180508 Videopresentation från Aktiedagen i Göteborg

20180430 Årsredovisning för 2017 publicerad

micropos-arsredovisning-2017

Ladda ner Årsredovisning 2017

20180427 Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Läs mer här

Valberedningen i Micropos Medical AB:s förslag till årsstämman 2018

20180228 Bokslutskommuniké för 2017 publicerad

micropos-kommunike-2017

Ladda ner Bokslutskommuniké för 2017

Search the website

×