2018

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på Spotlight Stock Market, klicka här.

20181130 Micropos avger kvartalsrapport Q3

Läs mer

20181127 Micropos beviljas 500 000 från Vinnova

Läs mer

20181024 Micropos tillförs 24,8 MSEK efter avslutad emission.

Vi tackar gamla och nya ägare samt våra garanter för ert stöd.

Klicka här för ytterligare information

20181003 Välkommen att deltaga i Micropos nyemission

Puff Nyemission_teckningstid

Efter att vår produkt RayPilot® har använts och utvärderats under flera år vid prostatacancerbehandling på Europeiska kliniker lanserar vi RayPilot® HypoCath™.

RayPilot® används idag vid strålbehandling för att bidraga till högprecisionsbehandling med lägre risk för biverkningar samt för att minska behandlingstiden från 40-talet tillfällen till endast 5.

HypoCath™ innebär en stor förenkling för kunderna där en av de största fördelarna är att inget kirurgiskt ingrepp längre behövs.

Nedan kan du ladda ner fullständigt material och villkor för att kunna deltaga i emissionen.

Läs även om bolaget och satsningen på RayPilot® HypoCath™ som fanns med som en helsida i lördagens (20181013) näringslivsbilaga i SvD.

Annons Final

Helsida SvD Näringsliv

Micropos-Medical-AB-(publ)_556648-2310_prospekt_181003

Prospekt

Micropos-Medical-AB-(publ)_556648-2310_emissionsfolder-181003

Emissionsfolder (sammanfattning av erbjudandet)

Micropos_särskild anmälningssedel

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt

20181003 Micropos Medical offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet och bjuder in till investerarpresentation

Läs mer

20180918 Kommuniké från Extra Bolagsstämma

Läs mer

20180830 Kallelse till extra Bolagsstämma

Bolaget har kallat till extra bolagsstämma i anslutning till Bolagets lokaler på Hotel Waterfront, Göteborg tisdagen den 18/9.

För ytterligare information om detaljer och hur du gör för att delta följ nedanstående länk.

Välkommen!

Kallelse till extra bolagsstämma

20180830 Halvårsrapport januari – juni

Läs mer

20180830 Micropos styrelse avger förslag till nyemission på 29,9 MSEK

Läs mer

20180601 Kommuniké från Årsstämma

Läs mer här

20180508 Videopresentation från Aktiedagen i Göteborg

20180430 Årsredovisning för 2017 publicerad

micropos-arsredovisning-2017

Ladda ner Årsredovisning 2017

20180427 Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Läs mer här

Valberedningen i Micropos Medical AB:s förslag till årsstämman 2018

20180228 Bokslutskommuniké för 2017 publicerad

micropos-kommunike-2017

Ladda ner Bokslutskommuniké för 2017

Search the website

×