2017

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på AktieTorget, klicka här.

De senaste filmerna från presentationer finns att se här.

20171128 Micropos Medical avger Kvartalsredogörelse Q3 2017

Läs mer

Ladda ner rapporten som PDF

20170830 Micropos Medical avger Halvårsrapport 2017

FRAMSIDA Q22017

Ladda ner rapporten som PDF

20170529 Kommuniké från Årsstämma 2017

Läs mer

20170524 Micropos Medical avger Kvartalsredogörelse Q1 2017

Ladda ner rapporten som PDF

20170502 Micropos Medical publicerar Årsredovisningen för 2016

micropos-arsredovisning-2016-web

Årsredovisning 2016

20170420 Välkommen att deltaga på Årsstämma den 24 maj

Läs kallelsen till Årsstämman

Valberedningens förslag årsstämma 2017

20170228 Bokslutskommuniké för 2016 publicerad

microps-kommunike-2016-webb

Ladda ner Bokslutskommuniké för 2016

Search the website

×