2015

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på AktieTorget, klicka här.

Följ även Micropos på Aktiespararnas Analysguiden, klicka här.

Ladda ner Årsredovisning för 2014

20151126 Kvartalsredogörelse jan-sep 2015 publicerad

Ladda ner

20151125 Webbsänd VD-presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg

20150827 Delårsrapport januari – juni 2015 publicerad

Ladda ner

20150424 Välkommen att deltaga på Årsstämma i Micropos Medical AB (publ) den 28 maj. OBS NYTT DATUM

Kallelse till Årsstämma 2015 Micropos Medical

Beslutsförslag Teckningsoptioner Årsstämma 2015 punkt 12

Valberedningensförslag till Årsstämma 2015

20150414 Nyemissionen övertecknad med drygt 25 MSEK

Micropos har under under mars och april genomfört en nyemission. Nyemissionen blev tecknad till 217 procent och tillför Bolaget drygt 22 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 1,5 MSEK. Emissionen som var en företrädesemission tecknades till 89 procent med stöd av teckningsrätter och övertecknades med drygt 25 MSEK.

Emissionen av 9 387 440 nya aktier innebär att Bolaget efter registrering hos Bolagsverket totalt har 46 937 200 aktier. Registreringen beräknas ske i slutet av april månad då även handeln med BTA kommer att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Micropos Medical med 469 372 SEK till 2 346 860 SEK.

Läs hela nyheten här.

20150331 FÖRLÄNGD TECKNINGSTID

Med anledning av den tidigare aviserade förseningen av utskicket av emissionsmemorandumet i nyemissionen i Micropos Medical och då ett flertal aktieägare hört av sig till emissionsinstitutet med synpunkter på den korta svarstiden har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med onsdag den 8 april.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare. Styrelsen ser ändå med tillfredställelse att så många som möjligt av bolagets befintliga aktieägare tecknar sig i emissionen. Styrelsen har därför beslutat om en förlängning av emissionsperioden.

Ytterligare information om förlängningen finns här.

Memorandum och teckningssedlar finns nedan.

NYEMISSION

Välkommen att deltaga i Micropos nyemission på drygt 22 MSEK som pågår till och med den 31 mars.

Emissionen är 100 % teckningsförbunden och garanterad.

Memorandum och teckningssedlar finns nedan för nedladdning.

– Teckningssedel 1 används för att teckna aktier med stöd av teckningsrätter, kontakta Emittentservice på AktieInvest FK 08-506 517 95 alt. emittentservice@aktieinvest.se för att teckna denna vägen om du ej fått denna anmälningssedel hemskickad.

– Teckningssedel 2 används för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

micropos-memorandum-2015-low

Emissionsmemorandum

Teckningssedel 2

 

 

 

 

 

 

20150324 VD-presentation från Life Science-dagen 2015

En video från Life Science-dagen 2015 den 11 mars har nu publicerats.

Life Science-dagen 2015 som anordnades av InWest Corporate Finance och nyhetsbyrån Finwire var mycket välbesökt

I videon som nu publicerats presenterar Micropos  VD, Tomas Gustafsson Bolagets produkt RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av cancer.

20150318 EMISSSIONSMEMORANDUM PUBLICERAT

Emissionsmemorandum finns nu publicerat för nedladdning.

20150310 VD-presentation från Aktiedagen

En video från Aktiespararnas välbesökta event, Aktiedagen på Operaterassen i Stockholm den 9 mars har nu publicerats.

I videon presenterar VD, Tomas Gustafsson Bolagets produkt RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av cancer.

Presentationen åtföljs av en intervju där VD frågas ut av Aktiespararnas Gunnar Ek.

Se presentationen på:
http://aktiespararna.media.fnf.nu/31/aktiedagen_2015_stockholm/13

 

20150310 Kommuniké från Extra Bolagsstämma

Extra Bolagsstämman röstade igenom beslut om företrädesemission på 22 060 484 SEK.

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

Kommuniké från stämman

20150227 Bokslutskommuniké

Micropos avger Bokslutskommuniké för 2014

Ladda ner

20150224 Kallelese till Extra Bolagsstämma

Micropos Styrelse kallar till Extra Bolagsstämma den 10 Mars 2015

Läs mer

Search the website

×