2013

FINANSIELL INFORMATION
Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på AktieTorget, klicka här.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till Extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2013 kl. 13.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

Läs hela kallelsen samt beslutsförslag här.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2013-05-23

KVARTALSRAPPORT Q1 2013
Klicka här för att läsa kvartalsredogörelsen som PDF

ÅRSREDOVISNING
Klicka här för att ladda ner 2012 års Årsredovisning

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 17.30, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.00.

Klicka här för att se hela kallelsen till stämman

Search the website

×