2012

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

OBSERVERA UPPDATERAD KALLELSE PGA TRYCKFEL

Klicka här för att se hela kallelsen till stämman

NYEMISSIONEN 2012 ÖVERTECKNAD
Micropos Medical AB (publ) har under oktober månad genomfört en nyemission. Emissionen blev övertecknad utan att behöva nyttja det garantiåtagande som Innovationsbron ställt sig bakom.

Det har varit ett stort intresse för Bolaget och den nyemission som genomförts. Emissionen omfattade 6 000 000 aktier för en krona styck. Bolagets befintliga aktieägare har tecknat drygt 56 procent av emissionen, medan resterande del tecknats av närmare 100 nya investerare.

Efter emissionen kommer det att finnas 23 549 760 aktier i Micropos Medical.

– Det är mycket roligt att emissionen blev fulltecknad av befintliga aktieägare samt att det tillkommit en så stor del nya aktieägare i bolaget. Micropos står inför en mycket intressant kommersialiseringsfas, där försäljning av systemet RayPilot® har högsta prioritet, säger VD Tomas Gustafsson. Genom nyemissionen kommer bolaget att kunna utöka aktiviteterna mot intresserade cancerkliniker runt om i Europa.

RayPilot® systemet finns idag installerat på universitetssjukhus och privatsjukhus i Europa. Bolaget har distributörsavtal i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien samt en samarbetspartner i Spanien. Därutöver förs diskussioner med distributörer i bl.a. Storbritannien, Österrike och Indien.

Nedanstående material presenterades i samband med emissionen:

Memorandum 2012
Nulägesrapport 2012

BOLAGSPRESENTATION I LUND

Videopresentation med Micropos Medicals VD, Tomas Gustafsson, från Kapitalmarknadsdag Öresund Life Science, som hölls i Lund 4 oktober 2012.

http://financialhearings.nu/120928/micropos/

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)
Ladda ner kallelsen här

Beslutsförslag till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)
Ladda ner beslutsförslagen här

Mall fullmakt för att företräda aktier på Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)
Ladda ner fullmakt här

Årsredovisning 2011
Ladda ner Årsredovisning 2011 här

BOLAGSPRESENTATION PÅ AKTIETORGSDAGEN 2012 I GÖTEBORG

Micropos Medicals VD, Tomas Gustafsson presenterade Bolaget på AktieTorgsdagen i Göteborg.

I filmen ges en presentation av produkten RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer, en aktuell statusrapport samt en överblick över marknadspotentialen för produkten.

Search the website

×