2011

NYEMISSIONEN 2011 FULLTECKNAD

Vi tackar gamla och nytillkomna ägare för förtroendet och arbetar på med att få ut RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer på marknaden.

Nyemissionen i Bolaget blev fulltecknad, klicka här för mer information.

Följ finansiell information och bolagets aktiekurs på AktieTorget, klicka här.

Verksamheten har sedan listningen på Aktietorget utvecklats enligt plan och RayPilot® systemet, för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer, är nu i klinisk drift på tre Europeiska universitetssjukhus. Vi har sett ett tydligt ökat intresse för produkten och nu står Bolaget inför en försäljningsfas i vilken vi skall satsa resurser för att skapa intäkter i Bolaget. Nu står vi inför en mycket spännande introduktion av RayPilot® på marknaden, vilket potentiellt kan öka chansen att bota män från prostatacancer, samtidigt som både vårdtiden kan förkortas och risken för biverkningar kan minska.

2011-04-20 Micropos Medical bjuder in till Årsstämma

Search the website

×