2009

2009-12-21
Nyemissionen i Micropos Medical AB (publ) övertecknad med 52%. Emissionen som efterföljs av listning på AktieTorget blev en stor framgång och tecknades till 152 %, vilket innebär en överteckning om 5 086 800 kronor.

Listingen på AktieTorget är ytterligare ett steg i utvecklingen av bolaget, vars system RayPilot® förväntas ge god lönsamhet och har potentialen att förbättra livskvaliteten för strålbehandlingspatienter.

2009-12-03
Pressmeddelande publik emission i Micropos Medical med efterföljande listning på AktieTorget

Pressmeddelande_Micropos_Medical_Publik_Emission_20091203

Webtexter_NHE_20131007

Micropos_Bokslutskommunike_low_2009

Search the website

×