Genombrott i Turkiet

Micropos har skrivit ett avtal med det turkiska sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospital (Florence Nightingale) i Istanbul. Avtalet innebär att sjukhuset i början av 2016 skall påbörja användning av RayPilot® vid strålbehandling av prostatacancerpatienter.

Florence Nightingale har under hösten besökt Micropos referensklink Helsingfors Universitetssjukhus för att lära sig att använda RayPilot. Avsikten är att effektivisera behandlingen genom hypofraktionering och minska strålningen på den friska omkringliggande vävnaden genom ökad precision. Produktiviteten ökas åttafaldigt, genom att gå från ett 40-tal till endast 5 behandlingstillfällen. Avtalet som inledningsvis löper under ett halvårs tid har ett initialt ordervärde som uppgår till €15 000.

Vi är mycket glada för denna första order från Florence Nightingale som vi hoppas kommer att följas av fler. Enbart Istanbul med cirka 14 miljoner invånare utgör en stor potential. Turkiet är ett land i en region med ett stort patientunderlag och har en kombination av både statliga och privata sjukhus. Just denna klinik har internationella privatpatienter och de kommer nu kunna erbjudas behandling med hög precision på endast en åttondel av normal behandlingstid. Detta kan innebära betydande fördelar för patienterna samtidigt som det är en konkurrensfördel för Florence Nightingale för att attrahera fler patienter. Vi ser återigen tydligt att intresset för att korta ner behandlingstiden sprider sig runt om i världen och insikten kommer då samtidigt att detta inte kan göras på ett tryggt sätt utan en hög precision vilket RayPilot säkerställer. Med Helsingfors och Istanbul som två viktiga strategiska referenssjukhus, ökar vi nu marknadsnärvaron och bygger en grund för en solid marknadstillväxt. säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Gayrettepe Florence Nightingale Hospital som är en del av Group Florence Nightingale är en stor och välrenommerad sjukhuskedja i Europa och Mellanöstern. Sjukhuset har som princip att erbjuda de bästa hälso- och sjukvårdstjänsterna med stöd av state-of-the-art-teknik.

Avtalet ger möjligheten för både Micropos och distributören att använda kliniken som referens för studiebesök och utbildning av nya kunder.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Search the website

×