Artikel i Prostatanytt beskriver RayPilot®

I det senaste numret av Prostatanytt som är Prostatacancerförbundets tidskrift finns en artikel med namnet ”Många nya tekniker inom strålbehandlingen”.

Artikeln återger ett föredrag som överläkare och onkolog Enrique Castellanos på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset höll för patientföreningen ProLiv Stockholm före sommaren.

Överläkare Castellanos som var först i världen att använda RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling berättar bland annat att prostata rör sig både under och mellan strålbehandlingstillfällena. Genom att använda produkter som RayPilot® som kontinuerligt lokaliserar prostata så kan man hypofraktionera vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen.

– Vi ser att intresset både för att ha kontroll över tumörens position under behandling och för införande av hypofraktionering ökar runt om i världen. Vi har nu flera kliniker som påbörjar strålbehandling med hypofraktionering och RayPilot® i syfte att både underlätta för patienten och för att minska köerna på klinikerna. Våra initiala uppskattningar är att sjukvården enbart i Sverige vid lyckat införande av hypofraktioneringsbehandling med RayPilot® på prostatacancerpatienterna potentiellt skulle kunna spara hundratals miljoner säger Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical.

Som Micropos rapporterat om i tidigare pressmeddelande från den Europeiska Hypofraktioneringskongressen (European Conference on Innovative Radiation Technologies) finns målsättningen vid prostatacancerbehandling att minska antalet behandlingstillfällen från ca 40 st till 5 st. Riskerna med att organet rör på sig under pågående behandling belystes speciellt och studier har visat att om inte organets läge kontinuerligt kan anges så måste säkerhetsmarginalerna runt organet snarare ökas istället för att minskas. Detta beror på att man måste säkerställa att tillräckligt hög dos av strålning når organet och med ett fåtal tillfällen så kan effekten av organrörelse bli en feldosering som både minskar risken för bot och dessutom ökar risken för biverkningar markant om säkerhetsmarginalerna ökas. Vanliga biverkningar som patienten får leva med efter strålbehandling av prostatacancer är tarmblödningar, inkontinens och urinvägsproblem samt impotens. Det finns studier som visar att vid användning av realtidslokalisering vid strålbehandling av prostatacancer så kan de övergripande mag- och tarmproblemen minskas i stället för att som vid normal behandling ökas med ca 400 %.

Läs mer om Prostatacancerförbundet på http://www.prostatacancerforbundet.se

Prostatanytt med RayPilot®

Läs mer om hypfraktioneringskongressen som hölls tidigare i år och se video från föreläsningarna på http://ec-irt.com

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical

Search the website

×