Analys ”Micropos strålande potential” publicerad

Företaget Axier har publicerat en bolagsanalys av Micropos Medical.

I analysen kan man bl a läsa:

”Den kommersiella fasen i Micropos har påbörjats sen avtal tecknats med två högt ansedda kliniker i Finland och ett specialiserat cancercenter i Frankrike. Avtalen innebär att klinikerna betalar för förbrukningsvara under avtalsperioden och samtliga kliniker har uttryckt ytterligare köpvilja efter avtalsperiodens slut. Avtalen är viktiga steg i strävan mot att uppnå den fantastiska marknadspotential som finns i Raypilot®. Kännedomen om Raypilot® efter mer än 90 kongresser, över 30 vetenskapliga publikationer, och ett stort antal konferenser, anses vara mycket hög och avtalen i Frankrike och Finland kan ge stora ringar på vattnet framöver.”

Klicka nedan för att läsa analysen:

http://axier.se/bors-marknad/Micropos,-stralande-potential

AxierAnalysMicropos

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×