Amerikanskt patent för RayPilot®

Micropos Medical har den 27 december 2016 erhållit amerikanskt patent för en ny version av förbrukningsvaran i RayPilot® systemet som kontinuerligt under hela behandlingen kan ge tumörens exakta position, patientens identitet och dessutom vilken stråldos som ges till området.

Det beviljade amerikanska patentet, US 9,526,916 har benämningen ”An implantable electrode” och täcker RayPilot® förbrukningsvara där den elektriska kopplingen av ID-enheten och dosmätaren är speciellt utformad för att möjliggöra mätning av administrerad dos och identifikation med samma kablage. Uppfinningen gör det möjligt att med endast ett fåtal ledningar avläsa olika typer av information under strålbehandling som är väsentliga för att upprätthålla hög precision (rätt position vid strålbehandling), hög säkerhet (rätt patient behandlas) och hög noggrannhet (korrekt stråldos enligt dosplan).

Alla dessa ovan nämnda funktioner syftar till att ge en ökad trygghet och säkerhet i dagens cancerbehandling, där det förekommer att fel patient behandlas, fel dos ges till tumören och att organ i kroppen rör på sig så att strålningen träffar fel på tumören och istället helt eller delvis fokuseras på frisk omkringliggande vävnad.

Normalt sett vid dagens behandlingar kan sjukhusen inte avläsa tumörens position under strålningen och förekommande biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer är urinvägs- och ändtarmsbesvär samt impotens.

RayPilot® håller på att etableras på ett antal europeiska sjukhus som ett verktyg för att höja precisionen vid behandling av prostatacancer för att kontinuerligt avläsa tumörens position och där strålen kan stängas av så fort som tumören rör på sig för att säkerställa att stråldosen ges på tumören och ej den friska omkringliggande vävnaden.

Det amerikanska patentverket (USPTO) har valt att förlänga patenttiden med 1251 dagar på grund av en onormalt lång handläggningstid hos dem. Det innebär att patenttiden för patentet sträcker sig till och med 2033-08-18.

micropos-webb-2013-bildspel

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017.

Search the website

×