8 December, 2010

Vetenskaplig poster från användning av den prisbelönta RayPilot® tekniken på prostatacancerpatienter publicerades på Medicinska Riksstämman (Läkarstämman)

En vetenskaplig poster från användning av den prisbelönta RayPilot® tekniken har publicerats på den Medicinska Riksstämman (Läkarstämman) i Göteborg.

Klinisk användning av RayPilot® systemet beskrivs i denna vetenskapliga poster som är ett samarbete mellan Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset i Stockholm och Göteborgs Universitet.

I samband med Läkarstämman delades även Athenapriset ut till Micropos Medicals grundare för RayPilot® tekniken som utvecklats för att öka precisionen och därmed potentiellt förbättrar behandlingsresultatet vid strålbehandling av cancer. Athenapriset premierar forskare som samarbetar med industrin för att nå nya produkter som kan komma patienterna till godo. Athenapriset instiftades 2008 av Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen och tidningen Dagens Medicin. Bakom priset står även Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, LIF, Sweden BIO och Swedish Medtech

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Se pressmeddelandet som PDF

Öppna poster som PDF

Search the website

×