6 November, 2012

Nyemissionen övertecknad

Micropos Medical AB (publ) har under oktober månad genomfört en nyemission. Emissionen blev övertecknad utan att behöva nyttja det garantiåtagande som Innovationsbron ställt sig bakom.

Det har varit ett stort intresse för Bolaget och den nyemission som genomförts. Emissionen omfattade 6 000 000 aktier för en krona styck. Bolagets befintliga aktieägare har tecknat drygt 56 procent av emissionen, medan resterande del tecknats av närmare 100 nya investerare.

Efter emissionen kommer det att finnas 23 549 760 aktier i Micropos Medical.

– Det är mycket roligt att emissionen blev fulltecknad av befintliga aktieägare samt att det tillkommit en så stor del nya aktieägare i bolaget. Micropos står inför en mycket intressant kommersialiseringsfas, där försäljning av systemet RayPilot® har högsta prioritet, säger VD Tomas Gustafsson. Genom nyemissionen kommer bolaget att kunna utöka aktiviteterna mot intresserade cancerkliniker runt om i Europa.

RayPilot® systemet finns idag installerat på universitetssjukhus och privatsjukhus i Europa. Bolaget har distributörsavtal i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien samt en samarbetspartner i Spanien. Därutöver förs diskussioner med distributörer i bl.a. Storbritannien, Österrike och Indien.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), tel 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Search the website

×