6-7 Oktober, 2010

Under rubriken ”Optimization of sensor placement in magnetic tracking” presenterar Chalmersdoktoranden Oskar Talcoth delar av den forskning som han utfört på Micropos Medical under det senaste åren. Arbetet är ett delresultat från ett forskningssamarbete mellan Vinnova, Chalmers och industrin (CHASE), som Micropos deltar i.

Hela projektet syftar till att vara en del i utvecklingen av framtidens RayPilot® system för en bättre cancervård.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99, 070-583 08 55

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Om CHASE

The Chase centre started in the beginning of 2007 and has a total budget of SEK 210 million over 10 years with cash and in-kind contributions. The industrial interests are mainly in Wireless Communications, Remote Sensing and Medical Applications of Microwaves. Chase is oriented towards applied research and the projects are chosen based on industrial needs, usefulness for society and global sustainability. The projects should lead to products and opportunities of employment. Chase is very dependent on other more basic research projects at Chalmers, for example in the Charmant centre. To reach the overall goal of bridging the gap between research and products, it is vital that the university researchers work closely together with researchers and engineers from industry and research institutes.

The centre covers the research areas of nine Chalmers professors within Antennas, Bioelectromagnetics, Biomedical Electromagnetics, Communication Systems, Computational Electromagnetics and Signal Processing. Chase has support from 15 Swedish companies that actively participate in the research projects. The companies range from well established large industries to small start-ups from the professors research activities. They cover the market areas wireless communications, satellite communications, medical technology and remote sensing.

Länk till webbplatsen för Chase

 

Search the website

×