26 November, 2010

Micropos grundare tilldelas Athenapriset för RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer.

Micropos Medicals grundare tilldelas Athenapriset för RayPilot® tekniken som utvecklats för att öka precisionen  och därmed potentiellt förbättrar behandlingsresultatet vid strålbehandling av cancer.

Idén till RayPilot® kommer från onkologerna Bo Lennernäs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sten Nilsson vid Karolinska institutet, Seymour Levitt, professor emeritus, USA, och Bengt Rosengren, professor emeritus från Bergen i Norge.

– Det är verkligen roligt att juryn ser betydelsen av denna teknik för patienten och hur väl den passar in i nästa generations radioterapi – den fyrdimensionella radioterapin där man kontinuerligt vill avläsa tumörens läge under hela behandlingen. Men det är också viktigt att man i motiveringen har lyft fram samverkan mellan forskning och industrin som jag tycker har försummats i Sverige under många år. Detta tror jag är en annan, mer generellt, och viktig ”spin-off” av detta pris – att vi börjar diskutera villkoren för innovation och utveckling i dagens sjukvård säger Bo Lennernäs, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– Hjärtligt grattis till den fina utmärkelsen, Athenapriset. Det priset har ni gjort er väl förtjänta av! Vi från ProLiv Väst kan bara önska er lycka till i fortsättningen med ert framgångsrika utvecklingsarbete till nytta för alla patienter med prostatacancer säger Åke Lindgren, sekreterare, patientorganisationen ProLiv Väst för prostatacancerpatienter.

Priset delas ut av Carl Bennet på årets läkarstämma i Göteborg som går av stapeln 1-3 december 2010.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Athenapriset

Athenapriset premierar forskare som samarbetar med industrin för att nå nya produkter som kan komma patienterna till godo. Athenapriset instiftades 2008 av Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen och tidningen Dagens Medicin. Bakom priset står även Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, LIF, Sweden BIO och Swedish Medtech. Prissumman uppgår till hela 150 000 kronor i ett forsknings- och utbildningsstipendium. Syftet med Athenapriset är att uppmärksamma kliniska forskare som har åstadkommit konkret nytta i sjukvården. Det kan handla om utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention. Nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården och gör skillnad för patienten. Forskningsarbetet ska ha präglats av en nära samverkan mellan akademi, klinik och näringsliv.

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Search the website

×