22 November, 2010

Micropos intensifierar marknadsaktiviteterna i Europa för RayPilot® systemet för förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Micropos Medical intensifierar marknadsaktiviteterna genom deltagande på betydande strålbehandlingssymposier och utställningar runt om i Europa tillsammans med distributörer.

Micropos RayPilot® AIRO 2010 Naples ITALY Radius
Micropos Hanna Syrén tillsammans med teamet från Radius.

Micropos Medical har under hösten intensifierat marknadsaktiviteterna genom deltagande på 4 betydande europeiska strålbehandlingssymposier och mässor i Frankrike, Schweiz, Österrike och Italien tillsammans med bolagets europeiska distributörer.

I oktober månad deltog Micropos franske distributör QualiFormeD i SFRO-kongressen1 i Paris där RayPilot® systemet visades upp. Vidare så ställde även QualiFormeD ut RayPilot® systemet i november på det schweiziska SGSMP-mötet2 i Bern.

– Efter att tidigare i huvudsak deltagit på symposier och kongresser i Norden samt på de stora europeiska och amerikanska ESTRO- och ASTRO-kongresserna känner vi oss nu mogna att öka på våra marknadsaktiviteter i de olika europeiska länderna där vi representeras av våra kunniga distributörer säger Tomas Gustafsson som är VD på Micropos Medical.

Ytterligare deltagande, under november månad, har varit på den italienska AIRO-kongressen3 i Neapel och det österrikiska ÖGRO-symposiet4 i Krems an der Donau. I Neapel närvarade även Micropos personal tillsammans med den italienska distributören Radius.

– In Naples we saw a great interest from the Italian radiotherapy society. That strengthens Radius’ belief that the RayPilot system is a promising product for improving the treatment quality in radiotherapy says Pierrefrancesco Silli, Radiotherapy Product Specialist at RADIUS S.r.l.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Se Pressmeddelandet som PDF

Search the website

×