News

Flaggningsmeddelande

Micropos styrelseordförande Ove Mattsson har ökat sitt aktieinnehav med 4 000 000 aktier genom… Läs mer

Bokslutskommuniké 2019

Året i sammandrag Oktober – december 2019 Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 792 Tkr… Läs mer

Search the website

×