News

Bokslutskommuniké 2017

Helår Rörelseintäkter 1 999 kSEK (1 469) Periodens resultat–14,3 MSEK (-17,0) Resultat per aktie… Läs mer

Search the website

×