News

Nyemissionen registrerad

Micropos Medical AB avslutade i november sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 23 MSEK före… Läs mer

Ny distributör i Polen

Micropos har tecknat ett distributionsavtal med Health Technologies för distribution av RayPilot® i Polen…. Läs mer

Search the website

×