News

15 Oktober, 2012

Nyemission! Företrädesemission med teckning av nya aktier sker under perioden 15 oktober till den 30 oktober 2012.

4 Oktober, 2012

Video med VD-presentation från Kapitalmarknadsdag Öresund Life Science publicerad

20 September, 2012

Lecture examines use of RayPilot® in prostate cancer treatment

18 September, 2012

Artikel i ProLiv Nytt om föreläsning för prostatacancerpatienter innehållande RayPilot®

4 September, 2012

RayPilot® presenteras på finländska universitetssjukhus och på finländskt onkologimöte

29 Augusti, 2012

Ny skonsam metod förenklar för prostatapatienter

Search the website

×