News

18 December, 2012

Styrelsen förtydligar förslag om riktad nyemission

11 December, 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) – rättad version

6 December, 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

12 November, 2012

RayPilot® på världens största strålbehandlingskongress i Boston

23 Oktober, 2012

Axier har publicerat en intervju med VD Tomas Gustafsson

17 Oktober, 2012

Memorandum och Nulägesrapport finns att ladda ner

Search the website

×